kk8801.comlogo

校企融合资源共享

优势互补互惠共赢

合作发展

开票信息

增值税发票开票信息

                     称:kk8801.com

纳税人识别号:51440700055359109H

地址、 电话:广东省江门市潮连大道60750-3725295

开户行及账号:广东江门农村商业银行股份有限公司潮连支行

8002 0000 0047 0469 5